Arbets- & Miljöhygien AB har från och med årsskiftet gått samman med
Alert företagshälsa. Nytt företagsnamn är;
Alert Företagshälsa Teknik & Miljö AB